Dopravci

Výsledek obrázku pro dpd logo

Výsledek obrázku pro dpd uloženka

 

 

 


Obchodní podmínky


Obchodní podmínky

Základní údaje:

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.silverhorse.cz. Dodavatel zboží, dále jen Marcela Kurovská se sídlem Ochoz u Brna 22, 664 02 Brno-venkov. IČ:. 74898426, podniká na základě výpisu ze živnostního rejstříku č.j. 2338/2011/Be/3. Kontaktní údaje dodavatele pro kontakt se zákazníky jsou tel. Číslo 775 913 165 nebo email: e-silverhorse@seznam.cz. Kupující („zákazník“) učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Tyto podmínky se vztahují na každý nákup na internetovém obchodu www.silverhorse.cz, kupující je povinen se s jejich obsahem seznámit.

Objednávka zboží:

Nabídka zboží na stránkách www.silverhorse.cz je katalogem běžně dodávaného zboží. Internetový obchod silverhorse.cz nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží.

K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je potvrzením o uzavření kupní smlouvy na vybrané produkty.

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží.

Cenu a podmínky dopravy zboží si zákazník může ověřit v sekci Doprava a platba.

Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků a zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení, v případě využití tzv. rychlé objednávky (telefonicky, či prostřednictvím elektronické pošty) obdrží zákazník na vyžádání potvrzení položek objednávky a konečné ceny včetně případných poplatků za dopravu prostřednictvím elektronické pošty.

Při zvolení dopravy Silverhorse bude termín a čas dodání zboží dle dohody se zákazníkem.

Zrušení objednávky:
Pokud zruší objednávku Internetový obchowww.silverhorse.cz, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit.

Internetový obchod www.silverhorse.cz si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případech, kdy se zboží již nevyrábí nebo je na trhu nedostupné. Objednávku nebo její části  také můžeme zrušit v případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno došlo ke změně ceny ze strany dodavatele.  V případě, že tato situace nastane, bude zákazník bez zbytečného prodlení kontaktován e-mailem nebo telefonicky za účelem dohody o dalším postupu.

 

Zaslání zboží:

U zboží, které má být zákazníkovi zasláno poštou nebo zásilkovou službou, se k vlastnímu uzavření kupní smlouvy vyžaduje závazné potvrzení objednávky Internetovým obchodem www.silverhorse.cz.

Dodací lhůta:
Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností Internetového obchodu www.silverhorse.cz dodáno v co nejkratší době způsobem zvoleným zákazníkem v závazné objednávce, v souladu s podmínkami dopravy uvedenými v sekci Doprava a platba a to v maximální lhůtě 5 ti pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky.

Způsob dopravy:
Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel, a to na území celé České republiky. Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy. Konkrétní způsob dodání si zvolí zákazník sám v rámci závazné objednávky, možný způsob, cenu dopravy a podmínky dopravy jsou uvedeny na stránkách www.silverhorse.cz v sekci Doprava.

Způsob uhrazení ceny za zboží:

Zákazník má několik možností uhrazení kupní ceny za zboží. Zboží je možné v plné výši uhradit v hotovosti při doručení zboží rozvozem, dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové služby nebo poukázáním kupní ceny na účet dodavatele pod příslušným variabilním symbolem, který platbu identifikuje.

Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad.

Převzetí zboží:
Doporučujeme prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, sepište za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky a nechte si tuto skutečnost potvrdit dopravcem.

Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Zákazník má také právo od smlouvy odstoupit. Podepsáním dodacího listu přepravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Podmínky převzetí zboží včetně odpovědnostních vztahů se liší v závislosti na zvoleném dopravci.

Komunikace mezi zákazníkem a dodavatelem:
Další komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem je uskutečňována elektronickou poštou, popřípadě telefonicky. Pokud Vámi vybrané zboží není skladem, budeme Vás o provedení objednávky kontaktovat.

Reklamační řád:

Storno objednávky ze strany kupujícího v souladu se zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplnění, zejména novely zákona č. 367/2000 Sb., ze dne 14. září roku 2000 má každý zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Rozhodnete-li se pro odstoupení od smlouvy této lhůtě, prosíme Vás o dodržení všech níže uvedených podmínek:

  • zboží nesmí být použito
  • pokud je zboží použito, nemusí prodávající vrátit kupujícímu celou částku, ale pouze část (minimálně však 50% původní částky)
  • zboží nesmí být žádným způsobem poškozeno či jiným způsobem znehodnoceno
  • společně s vraceným zbožím je třeba zaslat také originální daňový doklad (paragon)
  • přepravné spojené se zasláním zboží zpět k prodejci hradí kupující.
  • zboží nesmí být v žádném případě zasláno na dobírku, zásilka tohoto typu nemůže být z naší strany přijata!!!
  • tato reklamace se vztahuje i pro možnou výměnu zboží

Případné vady, které se vyskytnou v záruční době je nutno reklamovat bez zbytečného odkladu, a to telefonicky na tel.: 775 913 165, nebo e-mailem na: e-silverhorse@seznam.cz a zboží pak zaslat doporučeným balíkem (ne na dobírku) na naši adresu. Reklamované zboží nesmí být znečištěné.

Součástí reklamace musí být vždy kopie dokladu o nákupu.

Nevyzvednutí objednaného zboží.

Při nevyzvednutí odeslané zásilky nebo při včasném nezrušení objednávky kupujícím, vzniká prodávajícímu nárok na úhradu dopravného ve skutečné uhrazené výši. Tato cena je stanovena na částku 150,- Kč s DPH.

Jakost zboží:

Veškeré zboží, nabízené na internetovém obchodě www.silverhorse.cz pochází ze skladů výrobců, nebo distributorů a je určené pro český trh. Zboží je stejné jako je běžně prodávané v kamenných obchodech a platí pro ně stejné záruční a servisní podmínky. Jakost - první.

Ochrana osobních údajů spotřebitele

Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu.
Pokud zákazník projeví svůj souhlas, může mu dodavatel sdělovat emailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu.
Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě.
Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na e-silverhorse@seznam.cz nebo tuto skutečnost oznámí dodavateli telefonicky.

Děkujeme za pochopení.